BACK

エグゼブルー 天空寺宙 CV 桑原由気 Tenkuji Sora CV Kuwahara Yuuki

Hな漫画を描くのが趣味。時々、寝ぼけて烈人の布団に潜り込む天然系少女。

B86 | W52 | H78

この手で未来を描くーー